Closest Airport to

Closest Airport to Voronezh

The closest airport to Voronezh is Voronezh International Airport (VOZ). Distance from Voronezh International Airport to Voronezh is 10.0 miles / 16.1 kilometers.

Nearest airports to Voronezh

  1. Voronezh International Airport (10.0 miles / 16.1 kilometers)
  2. Lipetsk Airport (72.9 miles / 117.3 kilometers)
  3. Kursk Vostochny Airport (123.9 miles / 199.4 kilometers)
  4. Belgorod International Airport (133.1 miles / 214.2 kilometers)

Voronezh International Airport (VOZ)

Voronezh International Airport is located approximately 10.0 miles / 16.1 kilometers north of Voronezh and about 11.2 miles / 18.1 kilometers northeast of Pridonskoy. IATA airport code is VOZ.

Lipetsk Airport (LPK)

Distance from Lipetsk Airport to Voronezh is 72.9 miles / 117.3 kilometers. Lipetsk Airport is located approximately 7.0 miles / 11.3 kilometers north of Lipetsk and about 22.0 miles / 35.4 kilometers northwest of Gryazi. IATA airport code is LPK.

Kursk Vostochny Airport (URS)

Distance from Kursk Vostochny Airport to Voronezh is 123.9 miles / 199.4 kilometers. Kursk Vostochny Airport is located approximately 4.7 miles / 7.6 kilometers east of Kursk and about 27.4 miles / 44.1 kilometers west of Shchigry. IATA airport code is URS.

Belgorod International Airport (EGO)

Distance from Belgorod International Airport to Voronezh is 133.1 miles / 214.2 kilometers. Belgorod International Airport is located approximately 2.3 miles / 3.7 kilometers north of Belgorod and about 8.6 miles / 13.9 kilometers northwest of Razumnoye. IATA airport code is EGO.

Map of airports near Voronezh

AirportDistance (miles)Distance (km)
A Voronezh International Airport (VOZ)10.016.1
B Lipetsk Airport (LPK)72.9117.3
C Kursk Vostochny Airport (URS)123.9199.4
D Belgorod International Airport (EGO)133.1214.2
E Kharkiv International Airport (HRK)175.0281.6
F Luhansk International Airport (VSG)225.3362.6

Search cities and places

Largest cities and places in Russia
Moscow
Saint Petersburg
Novosibirsk
Yekaterinburg
Nizhniy Novgorod
Samara
Omsk
Kazan
Rostov-na-Donu
Chelyabinsk
Ufa
Volgograd
Perm
Krasnoyarsk
Saratov
Voronezh
Tol’yatti
Krasnodar
Ulyanovsk
Izhevsk
Other places nearby
Podgornoye
Pridonskoy
Semiluki
Maslovka
Somovo
Shilovo
Novaya Usman’
Devitsa
Latnaya
Strelitsa