Closest Airport to

Closest Airport to Tol’yatti

The closest airport to Tol’yatti is Kurumoch International Airport (KUF). Distance from Kurumoch International Airport to Tol’yatti is 33.7 miles / 54.2 kilometers.

Nearest airports to Tol’yatti

  1. Kurumoch International Airport (33.7 miles / 54.2 kilometers)
  2. Ulyanovsk Vostochny Airport (64.2 miles / 103.3 kilometers)
  3. Ulyanovsk Baratayevka Airport (68.5 miles / 110.2 kilometers)
  4. Balakovo Airport (133.7 miles / 215.2 kilometers)

Kurumoch International Airport (KUF)

Kurumoch International Airport is located approximately 21.1 miles / 33.9 kilometers north of Samara and about 27.2 miles / 43.8 kilometers northwest of Kinel’. IATA airport code is KUF.

Ulyanovsk Vostochny Airport (ULY)

Distance from Ulyanovsk Vostochny Airport to Tol’yatti is 64.2 miles / 103.3 kilometers. Ulyanovsk Vostochny Airport is located approximately 17.5 miles / 28.2 kilometers east of Ulyanovsk and about 24.1 miles / 38.8 kilometers northeast of Novoul’yanovsk. IATA airport code is ULY.

Ulyanovsk Baratayevka Airport (ULV)

Distance from Ulyanovsk Baratayevka Airport to Tol’yatti is 68.5 miles / 110.2 kilometers. Ulyanovsk Baratayevka Airport is located approximately 7.7 miles / 12.3 kilometers southwest of Ulyanovsk and about 10.5 miles / 16.9 kilometers northwest of Novoul’yanovsk. IATA airport code is ULV.

Balakovo Airport (BWO)

Distance from Balakovo Airport to Tol’yatti is 133.7 miles / 215.2 kilometers. Balakovo Airport is located approximately 12.0 miles / 19.2 kilometers south of Balakovo and about 20.3 miles / 32.6 kilometers southeast of Vol’sk. IATA airport code is BWO.

Map of airports near Tol’yatti

AirportDistance (miles)Distance (km)
A Kurumoch International Airport (KUF)33.754.2
B Ulyanovsk Vostochny Airport (ULY)64.2103.3
C Ulyanovsk Baratayevka Airport (ULV)68.5110.2
D Balakovo Airport (BWO)133.7215.2
E Kazan International Airport (KZN)143.6231.1
F Bugulma Airport (UUA)159.8257.2

Search cities and places

Largest cities and places in Russia
Moscow
Saint Petersburg
Novosibirsk
Yekaterinburg
Nizhniy Novgorod
Samara
Omsk
Kazan
Rostov-na-Donu
Chelyabinsk
Ufa
Volgograd
Perm
Krasnoyarsk
Saratov
Voronezh
Tol’yatti
Krasnodar
Ulyanovsk
Izhevsk
Other places nearby
Podstepki
Zhigulevsk
Zhiguli
Bakhilovo
Povolzhskiy
Zol’noye
Mezhdurechensk
Perevoloki
Pribrezhnyy
Khryashchevka