Closest Airport to

Closest Airport to Ulyanovsk

The closest airport to Ulyanovsk is Ulyanovsk Baratayevka Airport (ULV). Distance from Ulyanovsk Baratayevka Airport to Ulyanovsk is 7.7 miles / 12.3 kilometers.

Nearest airports to Ulyanovsk

  1. Ulyanovsk Baratayevka Airport (7.7 miles / 12.3 kilometers)
  2. Ulyanovsk Vostochny Airport (17.5 miles / 28.2 kilometers)
  3. Kurumoch International Airport (92.1 miles / 148.3 kilometers)
  4. Kazan International Airport (95.2 miles / 153.3 kilometers)

Ulyanovsk Baratayevka Airport (ULV)

Ulyanovsk Baratayevka Airport is located approximately 7.7 miles / 12.3 kilometers southwest of Ulyanovsk and about 10.5 miles / 16.9 kilometers northwest of Novoul’yanovsk. IATA airport code is ULV.

Ulyanovsk Vostochny Airport (ULY)

Distance from Ulyanovsk Vostochny Airport to Ulyanovsk is 17.5 miles / 28.2 kilometers. Ulyanovsk Vostochny Airport is located approximately 17.5 miles / 28.2 kilometers east of Ulyanovsk and about 24.1 miles / 38.8 kilometers northeast of Novoul’yanovsk. IATA airport code is ULY.

Kurumoch International Airport (KUF)

Distance from Kurumoch International Airport to Ulyanovsk is 92.1 miles / 148.3 kilometers. Kurumoch International Airport is located approximately 21.1 miles / 33.9 kilometers north of Samara and about 27.2 miles / 43.8 kilometers northwest of Kinel’. IATA airport code is KUF.

Kazan International Airport (KZN)

Distance from Kazan International Airport to Ulyanovsk is 95.2 miles / 153.3 kilometers. Kazan International Airport is located approximately 14.0 miles / 22.6 kilometers southeast of Kazan and about 28.9 miles / 46.6 kilometers southeast of Vasil’yevo. IATA airport code is KZN.

Map of airports near Ulyanovsk

AirportDistance (miles)Distance (km)
A Ulyanovsk Baratayevka Airport (ULV)7.712.3
B Ulyanovsk Vostochny Airport (ULY)17.528.2
C Kurumoch International Airport (KUF)92.1148.3
D Kazan International Airport (KZN)95.2153.3
E Cheboksary Airport (CSY)128.6207.0
F Saransk Airport (SKX)129.1207.8

Search cities and places

Largest cities and places in Russia
Moscow
Saint Petersburg
Novosibirsk
Yekaterinburg
Nizhniy Novgorod
Samara
Omsk
Kazan
Rostov-na-Donu
Chelyabinsk
Ufa
Volgograd
Perm
Krasnoyarsk
Saratov
Voronezh
Tol’yatti
Krasnodar
Ulyanovsk
Izhevsk
Other places nearby
Isheyevka
Novoul’yanovsk
Mirnyy
Cherdakly
Undory
Krasnyy Gulyay
Tsil’na
Silikatnyy
Staraya Mayna
Sengiley