Closest Airport to

Nearest Airport to Hoxtolgay, China

Closest airport to Hoxtolgay is Karamay Airport (KRY). Distance from Karamay Airport to Hoxtolgay is 82.3 miles / 132.5 kilometers.

Hoxtolgay – Airports nearby

  1. Karamay Airport (82.3 miles / 132.5 kilometers)
  2. Zaysan Airport (85.2 miles / 137.1 kilometers)
  3. Burqin Kanas Airport (126.7 miles / 203.9 kilometers)
  4. Tacheng Airport (126.9 miles / 204.3 kilometers)

Karamay Airport (KRY)

Karamay Airport is located approximately 2.2 miles / 3.6 kilometers north of Karamay and about 12.7 miles / 20.4 kilometers southwest of Baijiantan. IATA airport code is KRY.

Zaysan Airport (SZI)

Distance from Zaysan Airport to Hoxtolgay is 85.2 miles / 137.1 kilometers. Zaysan Airport is located approximately 1.6 miles / 2.6 kilometers northeast of Zaysan and about 85.2 miles / 137.1 kilometers northwest of Hoxtolgay. IATA airport code is SZI.

Burqin Kanas Airport (KJI)

Distance from Burqin Kanas Airport to Hoxtolgay is 126.7 miles / 203.9 kilometers. Burqin Kanas Airport is located approximately 58.6 miles / 94.3 kilometers northwest of Altay and about 111.6 miles / 179.6 kilometers northeast of Zaysan. IATA airport code is KJI.

Tacheng Airport (TCG)

Distance from Tacheng Airport to Hoxtolgay is 126.9 miles / 204.3 kilometers. Tacheng Airport is located approximately 90.6 miles / 145.9 kilometers southwest of Zaysan and about 105.6 miles / 170.0 kilometers northwest of Karamay. IATA airport code is TCG.

Map of airports near Hoxtolgay

AirportDistance (miles)Distance (km)
A Karamay Airport (KRY)82.3132.5
B Zaysan Airport (SZI)85.2137.1
C Burqin Kanas Airport (KJI)126.7203.9
D Tacheng Airport (TCG)126.9204.3
E Altay Airport (AAT)129.9209.0
F Shihezi Huayuan Airport (SHF)157.6253.6

Search cities and places

Largest cities and places in China
Closest airport to Shanghai
Closest airport to Beijing
Closest airport to Tianjin
Closest airport to Guangzhou
Closest airport to Shenzhen
Closest airport to Wuhan
Closest airport to Dongguan
Closest airport to Chongqing
Closest airport to Chengdu
Closest airport to Nanjing
Closest airport to Nanchong
Closest airport to Xi’an
Closest airport to Shenyang
Closest airport to Hangzhou
Closest airport to Harbin
Closest airport to Tai’an
Closest airport to Suzhou
Closest airport to Shantou
Closest airport to Jinan
Closest airport to Zhengzhou
Other places nearby
Closest airport to Baijiantan
Closest airport to Karamay
Closest airport to Altay
Closest airport to Shihezi
Closest airport to Changji
Closest airport to Ürümqi
Closest airport to Xinyuan
Closest airport to Baluntai
Closest airport to Turpan
Closest airport to Huocheng